OBSZAR PRAKTYKI

Usługi najwyższej jakości

Oferujemy pełen zakres usług prawnych i utrzymujemy wysoką reputację dzięki naszej wiedzy specjalistycznej w szerokim wachlarzu dziedzin praktyki.

OBSZAR PRAKTYKI

Jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług prawnych najwyższej jakości.

01.

Prawo rzeczowe

Zniesienie współwłasności, ochrona własności, ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządu rzeczy wspólnej, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie, a także w sprawach wieczystoksięgowych.

02.

Zobowiązania spadki

Powództwa o zapłatę, ustalenie, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, eksmisję, odszkodowanie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

03.

Prawo rodzinne

Prawa rodzinne, opiekuńcze i osobowe, ozwód, separacja, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej, alimenty, sprawy dotyczące pochodzenia dziecka oraz władzy rodzicielskiej, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego.